Genåbning 2021

Endelig er tiden for den længe ventede genåbning oprundet.
Den tidligere omtalte “rammeaftale for genåbning”, er endelig en realitet.

Alle aktiviteter i kongeriget, er igen åbne fra fredag d. 21. maj, dog undtaget diskoteker, dansebarer og natklubber.
Da vi ikke (officielt) er at betegne som hverken diskotek, dansebar eller natklub, er vores aktiviteter derfor igen åbne fra dags dato.

Vi ser frem til at vi igen kan mødes i vores lokaler og fortsætte vores aktiviteter og hyggelige samvær, hvor vi slap.
Torsdag d. 27. maj er dagen for den første klubaften i det herrens år, 2021.

Vi forventer at vi som tidligere kan mødes ved 18 tiden (måske lidt før) for at tænde op i krematoriet og dets aflæggere.
Der vil blive indkøbt lidt spiseligt til interesserede og sultne medlemmer.

Vores klubaftener på 145.225 MHz, viste sig at være velbesøgte og har givetvis været medvirkende til at opretholde lidt af den ellers manglende glæde ved at kunne mødes i den fysiske verden for en del af vores medlemmer.
Tak for deltagelsen til alle der kiggede forbi og bidrog til æterbåren samvær og hygge.

Vel mødt til sæsonstart i OZ7AMG.

73 fra Bestyrelsen.

PS.: Vær opmærksom på krav om coronapas.