Tagreparation af det kolde rum 2017

Taget over “Det kolde rum” bliver repareret.
Tak til Søren for billederne.