Nyhedsbrev #1 Maj 2019

På et betyrelsesmøde lige efter generalforsamlingen er bestyrelsen konstitueret med Mikkel som ny Kasserer.

Vi får besøg den 11 Maj kl. 10—11 af en gruppe indvandrere.

Den 29 april vil bestyrelsen deltage i TFR’s repræsentantskabsmøde, hvor der bl.a. vil blive diskuteret kommunens forslag omkring kravet til 50% Tårnby medlemmer

Vi diskuterede også de kommende måneders 2 store renoveringsarbejder.

 • Taget
 • Isolering af det kolde rum

Ad1: Så besluttede  vi at indhente et tilbud fra en professionel tagmand. Dels for at få vurderet skadernes omfang og dels at få det gjort af ham, hvis prisen ikke er for høj.
Ad2: Vi vil begynde arbejdet med det kolde rum med det samme.
Planen er følgende:

 • Rummet tømmes helt, incl. De 2 rackskabe inden 1/5
 • Vi laver arbejdsdage hver weekend, lørdag +søndag i hele maj måned. Dem der kan komme, dukker bare op . Vi tænker arbejdet foregår i tidsrummet 9-15 ?

Arbejdsbeskrivelse for isolering af gulvet:

 • I bageste ende fjernes en vægplade + en lægte, så der er fri adgang til ”haven”.
 • Fliserne fjernes og stables udvendig langs væggen.
 • Sandet fjernes og gemmes i en bunke i ”haven” til genbrug.
 • Jorden graves af i en dybde på 20-30cm (se tegning), således at der er minimum 245cm til taglægterne på det højeste sted. Overskydene jord fordeles i haven.
 • Jorden rettes af så den er nogenlunde plan.
 • Jorden afrettes med ca 2- 5cm sand så det giver en plan flade.
 • 150mm isoleringsblokke placeres på sandet og skæres til så de passer.
 • En 0.2mm PE dug placeres over pladerne, som fugt og radon spærre.
 • Yderligere 100mm isoleringsblokke lægges ovenpå
 • Herpå lægges et lag gulvpap.
 • Ovenpå dette lægges 22mm gulvspånplader.
 • Fortsættelse følger …