Bedre internet

Så er vores net i huset blevet meget forbedret.
Der er blevet trukket kabler, sat stik op, og et nyt skab til teknikken.
Hastigheden er også blevet sat op.
Stor tak til Henrik og Michael.

Året 2017’s HAMSPIRIT

Året 2017’s HAMSPIRIT er OZ1IKY Kenneth.

Hvert år i forbindelse med ATF overrækkes en HAMSPIRIT plakette, til en radioamatør, som har gjort et stort arbejde, for at fremme vor hobby både i Danmark og i udlandet.
Valget i år var vanskeligt med så mange forslag, som alle blev gennemgået.
Valget blev en radioamatør der efterhånden har hele verden samt selvfølgelig Danmark som sin amatør arbejdsplads. Han har gjort verden bekendt med bla. hvor Danmark ligger samt fortalt om danske radioamatører. Ja han har repræsenteret Danmark på en flot måde. Samtidigt er han nu også gået ind i forenings politik samt holder foredrag om sine rejser rundt i verden. At han så til tider taler et lidt mærkeligt sprog – gør kun charmen større.

Ten tec omni D

SOLGT.

Ten-Tec Omni-D

Ældre HF-station fra omkring 1978-1979
VFO knappen trænger til lidt motion.
Der er ikke nogen original mikrofon.
Strømstik mangler.
Radioen sælges for OZ7AMG hvor den også kan ses og prøves.
Kan afhentes i klubben eller til ATF.
Pris 1000 kr eller kom med et bud.

Remotestyring 2017

Fra foredraget Remotestyring af en Amatørradiostation af Palle, OZ1RH.
Tak for et rigtig spændende foredrag, Palle.
Tak til Per (oz1knj) for billederne.

Besøg af EA5AHQ

Remotestyring af en amatørradiostation

Remotestyring af en amatørradiostation.
Foredrag af Palle, OZ1RH.
Torsdag d.14/9-2017 kl. 20

  1. ‘Gammeldags’ DTMF styring som Kenwood Sky Command
  2. Styring via en pc på remotestedet med gratis Skype og Teamviewer
  3. RemoteRig bokse:
    • Styring via Ham Radio Deluxe
    • Styring via radioens aftagelige kontrolpanel: IC-706, TS-480 SAT, IC-7100 m-fl.
    • Twin FTdx-5000 eller K3s
    • Styring af antennerotor, PA-trin mv.
  4. Krav til internetforbindelserne
  5. Lokale netværksproblemer

De typiske problemer når fjernstyring af en amatørradiostation ikke virker er netværksproblemer og det kommer jeg naturligvis ind på i punkt 4 og 5.

FDlog for Amager OZ7A/P 2017

fdlogOZ7A

Bjarne OZ9BD. Mindeord

En ildsjæl er brændt ud.

Torsdag d.13 juli kl ca. 2320, forlod vores kære og højt værdsatte kammerat og formand
for OZ7AMG, Bjarne K. Jensen OZ9BD denne verden i en alder af 72 år, efter en tids
sygdom som ikke var mulig at behandle.

Bjarne var en utrolig afholdt og værdsat formand og repræsentant for OZ7AMG og for
radioamatørhobbyen som sådan. 43 år som siddende formand siger vist det hele.
Positiv, rummelig, dedikeret, imødekommende, åben og altid venlig er nok en begrænset
karakteristik af en person som så vores lokalafdeling, eller klub som vi kalder den, som sit hjertebarn.
Utrætteligt stod Bjarne i front som en ukuelig og stabil drivkraft for et fælles og
kammeratskab som nok er helt unikt i foreningssammenhæng.
Skulle man formaste sig til at give Bjarne en fuldt ud berettiget kompliment for hans store og ubestridte andel i det positive miljø og omgangsform vi alle glæder os over og
stortrives med i klubben, ville Bjarne blot affeje det med en kommentar om at det vi
oplever er medlemmernes fortjeneste, da vi har plads til alle, respekterer hinanden og
bare hygger os trods vore forskelligheder. Denne ægte beskedenhed og venlighed gjorde at Bjarne var afholdt og værdsat af de som havde den glæde af hans selskab, der var altid tid til et håndtryk og en snak med alle som måtte lægge deres vej forbi klubben, en formidabel personlig og engageret væremåde- alle følte sig velkomne og værdsatte i
Bjarnes selskab.

Som uddannet elektriker med en fortid bl.a med et ophold på Station Nord i Grønland, var Bjarne altid leveringsdygtig i en god (og gerne lang) beretning om hans tid i det høje
nord, en tid med oplevelser som havde sat et uudsletteligt præg og positivt indtryk.
Bjarnes engagement i klubben og hobbyen generelt, vedholdt han med at bibeholde til det absolut sidste. Når medlemmerne besøgte Bjarne i den sidste tid inden hans bortgang, var det klubbens og medlemmernes virke og fremtid som lå ham på sinde.
En stor ildsjæl og fantastisk engageret og positivt menneske har forladt os og efterlader et stort savn og et hul som næppe vil kunne udfyldes.

Tak for alt Bjarne, du vil blive savnet og ikke glemt.
Farvel og hvil i fred, du fine menneske.

Æret være dit minde.

Fra dine venner i OZ7AMG.
David OZ5DM

Vores formand gennem 43 år for EDR Amager afd. OZ9BD Bjarne Jensen er gået bort efter længere tid sygdom.
Han holdt fanen højt til det sidste, men måtte til sidst give op over for sygdommen. Bjarne var en højt respekteret formand, som levede og åndede for vores klub, og han kunne tale med alle, uanset alder.
Han vil blive savnet.
Æret være hans minde.

OZ7IB

Tagreparation af det kolde rum 2017

Taget over “Det kolde rum” bliver repareret.
Tak til Søren for billederne.

 

En sang til ære for vor formand, OZ9BD

https://www.youtube.com/watch?v=4LDQK7jP3Es

Klubaften torsdag kl. 19:30

Aktiviteter:

Arbejdsdag med oprydning i skur, container og på tag.
Lørdag 10/2 Kl.11.00 – Kl. ??

Planlægnings møde for
Amager Ham day 2018
Torsdag den 8/3 Kl.20

Generalforsamling.
Torsdag den 22/3 Kl.20

Amager Ham day 2018
Lørdag den 26/5 Kl. 10 – 15

Kl. 15 – 17
Oprydning.
Kl.17 – ??
Sommerfest i Klubben.

Julefrokost
Fredag den 30/11 Kl.18

Arkiver

Sponsorer

Login fra den "Gamle" side
kan ikke bruges.
Skal du oprettes som bruger så kontakt Webnissen i klubben.